Bijkomende vacantverklaring eindeloopbaanverloven

Wat?

Er wordt een bijkomende procedure vacantverklaring ingericht voor onze scholengroep. Deze vacantverklaring gebeurt voor leraarsbetrekkingen uit alle onderwijsniveaus waarvoor er een eindeloopbaanverlof (GLBO 50+, GLBO 55+ en VVP 55+) wordt opgenomen op 1 mei 2018. De betrekkingen worden vacant verklaard voor het volume waarvoor er een eindeloopbaanverlof is opgenomen.

Wanneer?

Deze bijkomende vacantverklaring gaat van start begin juni met het oog op een vaste benoeming op 1 oktober 2018. De toestand van 1 mei 2018 vormt het uitgangspunt.

Stappenplan

 • 15.06.2018: Publicatie vacante betrekkingen op de website van de scholengroep
 • 21.06.2018: Uiterlijke datum indienen kandidaturen
 • 03.09.2018 – 07.09.2018: Indienen dossiers
 • 17.09.2018 – 21.09.2018: Interviews
 • 08.10.2018 – 10.10.2018: Inzage persoonlijke scores benoemingsronde door kandidaten/vakbonden na telefonische afspraak

Hoe?

1. Vacante betrekkingen

De lijst met vacante betrekkingen kan je hier terug vinden Vacantebetrekkingen_1mei2018 en Vacantebetrekkingen_1mei2018CVO.

Op basis van deze lijst kan je je kandidatuur opmaken.

2. Kandideren

Het indienen van de kandidatuur gebeurt aan de hand van bijgevoegd geijkt formulier Kandideringsformulier uitzonderlijke vacantverklaring 1 mei 2018. Dit formulier moet aangetekend verstuurd worden naar of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op onze scholengroep. De scholengroep kijkt na of de kandidatuur geldig is.

Indien je wenst te kandideren voor een vaste benoeming volgens DRP art 40ter §2 en §3, gebruik je de voorziene formulieren: Formulier-art-40ter-§2-55jaar-1-10-2018-1 of Formulier-art-40ter-§3-rea-1-10-2018-1

Indien de kandidatuur per post verzonden wordt naar de scholengroep, dient de postdatum overeen te komen met de uiterlijke datum van 21 juni 2018.
Indien de kandidatuur tegen ontvangstbewijs afgegeven wordt op de scholengroep, dient dit onder gesloten omslag afgegeven te worden op uiterlijke datum van 21 juni 2018. Afgifte kan alle dagen tussen 7u30 en 15u30, behalve op woensdag tussen 7u30 en 11u30.

Na indiening kan de kandidatuur niet meer gewijzigd worden door de kandidaat, noch door een personeelslid van de scholengroep.

Voor de berekening van deze gepresteerde diensten, stellen wij als scholengroep een Excel-bestand ter beschikking Excel tool lijst gepresteerde diensten.

!Let op: dit Excel-bestand kan door de kandidaat gebruikt worden als hulpmiddel, maar moet niet als bijlage toegevoegd worden bij de kandidatuur.

3. Dossier

Kandidaten moeten een dossier indienen voor deze bijkomende vacantverklaring. Het indienen van de dossiers kan enkel en alleen door afgifte op het onthaal van onze scholengroep (tussen 7u30 en 15u30, op woensdag tussen 7u30 en 11u30). Het dossier kan NIET aangetekend verstuurd worden!

Kandidaten die reeds een dossier maakten voor de reguliere benoemingsrondes van 1.07.2018 en/of 1.10.2018 dienen GEEN nieuw dossier in. Enkel nieuwe kandidaten die niet meededen met de reguliere benoemingsrondes dienen WEL een dossier in.

De dossiers kunnen ingediend worden tussen 03.09.2018 en 07.09.2018.

Let op! Kandidaten voor een benoeming volgens art. 40ter §2 en §3 moeten GEEN dossier indienen.

Het dossier wordt samengesteld op basis van de onderstaande criteria die vooropgesteld zijn voor het ambt waarvoor je kandideert.

Alle kandidaten gebruiken één van de onderstaande invulformulieren en voegen eveneens de loopbaanfiche toe:

a. Wervingsambten BaO, BuBaO, SO en BuSO: kleuteronderwijzer, onderwijzer, leermeester LO, leermeester godsdienst, leermeester NCZ, leraar SO, leraar NCZ, godsdienstleraar, zorgcoördinator, kinderverzorger, ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, verpleger, orthopedagoog, psycholoog.

1a.-Criteria-Wervingsambten-Bao-BuBaO-SO-BuSO (1)

1b.-Invulformulier-wervingsambten-BaO-BuBaO-SO-BuSO (4)

b. Wervingsambt – administratief medewerker BaO & BuBaO

1a.-Criteria-Wervingsambten-Bao-BuBaO-SO-BuSO (1)

1b.-Invulformulier-wervingsambten-BaO-BuBaO-SO-BuSO (4)

c. Wervingsambt – studiemeester-opvoeder internaat MPI

2a.-Criteria-voor-studiemeester-opvoeder-MPI-1

2b.-Invulformulier studiemeester opvoeder MPI

d. Wervingsambt – administratief medewerker SO

3. Criteria Admin. Medewerker SO

3. Invulformulier administratief medewerker SO

e. Wervingsambt – studiemeester-opvoeder internaat SO

4a.-Criteria-Opvoeder-SO-1

3b.-Invulformulier-studiemeester-opvoeder-internaat-SO

f. Wervingsambt – opvoeder SO

4a.-Criteria-Opvoeder-SO-1

4b.-Invulformulier-opvoeder-SO

g. Wervingsambt – opvoeder BuSO

5a.-Criteria-opvoeder-BuSO (1)

5b.-Invulformulier-opvoeder-BuSO

h. Wervingsambt – administratief medewerker BuSO

7a.-Criteria-administratief-medewerker-BuSO-1

7b.-Invulformulier-administratief-medewerker-BuSO

i. Wervingsambt – paramedisch medewerker CLB

7. Criteria wervingsambten.CLB

7. Invulformulier- paramedisch medewerker CLB

j. Wervingsambt – administratief medewerker CVO

8. Criteria Admin. Medewerker in CVO

8. Invulformulier administratief medewerker CVO-HL-STEP

 

Je dossier dient aan een aantal vormvereisten te voldoen. Indien je voor het eerst een dossier maakt, volg je onderstaande richtlijnen:

 • Gebruik de juiste criteria en het juiste invulformulier;
 • Stel het dossier samen op  in lettertype Calibri 11, op wit papier, gebruik tussenbladen en nummer de bijlagen;
 • Gebruik een witte ringmap en schrijf op de rug van de map jouw naam, voornaam en de nummers van de betrekking(en) waarvoor je kandideert;
 • Alle bewijsstukken worden voor eensluidend verklaard en ondertekend door een directeur van onze scholengroep.

 

In alle andere gevallen, stel je je dossier als volgt samen:

 • Bovenvermelde vormvereisten blijven hetzelfde;
 • De toevoegingen in het bestaande dossier gebeuren op lichtgroen papier en in een groene map.

4. Interview

Tot slot komen alle kandidaten op interview. De kandidaat ontvangt een uitnodiging met datum en uur van het interview. De interviews zullen plaatsvinden tussen 17 en 21 september 2018.