Structuur

GO! Next wordt bestuurd door een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en een College van Directeurs.
De dagelijkse leiding is in handen van de Algemeen Directeur.

Onze scholen werken op pedagogisch niveau nauw samen met elkaar in 2 scholengemeenschappen:
scholengemeenschap secundair onderwijs olv 2 coördinerend directeurs
• scholengemeenschap basisonderwijs olv een directeur-coördinator

Daarnaast bieden de algemene diensten van onze scholengroep gespecialiseerde ondersteuning aan alle onderwijsinstellingen.

algemene vergadering

De algemene vergadering is bevoegd voor de bekrachtiging van de jaarrekening, de begroting en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.
De algemene vergadering bestaat uit twee afgevaardigden per schoolraad die deeluitmaken van de scholengroep en de voorzitter van de raad van bestuur, die de algemene vergadering voorzit. De algemeen directeur woont de algemene vergadering bij.

raad van bestuur

De raad van bestuur heeft bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozenen, drie gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

Voorzitter: Rudi Wouters
Onder-voorzitter: Erwin Vermeulen
Raadsleden: Ann Beckers, Kris Claes, Willy Claes, Heidi Croes, Jean Houbrechts,  Rafaël Mommen, Paul Vanderstukken.

+

De algemeen directeur staat in voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op niveau van de scholengroep. Het mandaat van algemeen directeur wordt sinds januari 2018 waarnemend uitgevoerd door Carina Driessens. Zij wordt bijgestaan door Jolien Slegers, beleidsmedewerker algemeen directeur.

Pamela Bruers en Liesbet Beyen zijn coördinerend directeur (codi) van de scholengemeenschap secundair onderwijs. Zij ondersteunen de directeurs van onze secundaire scholen, zorgen voor een vlotte werking van de scholengemeenschap en werken in nauw overleg met de algemeen directeur.

Ann Ceyssens is directeur-coördinator (dico) van de scholengemeenschap basisonderwijs. Zij ondersteunt de directeurs van onze basisscholen, zorgt voor een vlotte werking van de scholengemeenschap en werkt in nauw overleg met de algemeen directeur.

college van directeurs

Het college van directeurs bestaat uit alle directeurs van de scholen, de centra voor volwassenenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep. De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs. Het college van directeurs staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

scholengemeenschappen

Onze scholengroep heeft twee scholengemeenschappen, één voor elk onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs). Zij werken vooral samen voor pedagogische aangelegenheden.

DIENSTEN

communicatie

 • Joke Vanhaeren

preventie

 • Hans Bullen, preventieadviseur
 • Chrissy Verboven

personeel

 • Alyssa Bruelemans
 • Danielle Filtjens
 • Marijke Smaers
 • Lieve Buekenhout
 • An Verhemeldonck

ICT

 • Kurt Gregoor
 • Stijn Nolmans
 • Christiaan Hamal
 • Frederic Rayen

infrastructuur

 • Carlo Jansen
 • Karine Indeherberg
 • Robby Vanbilsen
 • Tina, Eric, Alex, Eddy, Carlo, Tarak, Ivar en Ivo

financiën

 • Katrien Vander Velpen
 • Peter Vanhoudt
 • Kristof De Cock
 • Petra Wolters

onthaal / algemeen secretariaat

 • Sonja Withofs