Vaste benoemingen

Na de tijdelijke aanstelling is de vaste benoeming een volgende stap in je loopbaan. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je onderstaande procedure te volgen.

Stappenplan personeelsbewegingen

Hierbij een overzicht van de verschillende stappen in de procedure voor de personeelsbewegingen van juli en oktober 2018 voor onze scholengroep.

De stappen gebeuren chronologisch.

Stap 1: 16.03.2018: Publicatie vacante betrekkingen op de website van de scholengroep

Stap 2: 29.03.2018: Uiterlijke datum indienen kandidaturen

Stap 3: 18.04.2018: Uiterlijke datum indienen dossier

Stap 4: 01.05.2018 – 31.05.2018: Interviews 1e ronde

             17.09.2018 – 21.09.2018: Interviews 2e ronde (personeelsleden die pas TADD-gerechtigd zijn op 01.09.2018)

Stap 5: 03.09.2018 – 05.09.2018 (1e ronde) of 08.10.2018 – 10.10.2018 (2e ronde): Inzage persoonlijke scores benoemingsronde door kandidaten/vakbonden na telefonische afspraak op de scholengroep

Je kan meer informatie over de verschillende stappen in de procedure terugvinden via de keuzemenu’s op de vorige pagina.

Infosessies vaste betrekkingen

2.1 Wat?

De scholengroep organiseert in het kader van de personeelsbewegingen van juli en oktober 2018 een infosessie.

Tijdens deze infosessie wordt er een toelichting gegeven over de verschillende stappen in de procedure van de personeelsbewegingen en worden de richtlijnen met betrekking tot het opmaken van het dossier meegedeeld.

De Powerpointpresentatie van de infosessie kan je hier terugvinden

 

2.2 Wanneer?

De infosessie zal doorgaan op woensdag 21 maart 2018 om 13u in de grote vergaderzaal van de scholengroep.

Iedereen is welkom op deze infosessie. U hoeft niet op voorhand in te schrijven voor deze infosessie.

Vacante betrekkingen

3.1 Wat?

De vacante betrekkingen voor de benoemingsronde van juli en oktober 2018 staan onderaan gepubliceerd. Deze lijst bevat alle openstaande uren per instelling en ambt/vak binnen onze scholengroep waarin een kandidaat een (U)VB, NA of (internetten)MUT kan aanvragen. Indien je een benoeming wil aanvragen via DRP art 40ter §2 en §3 dient dit ook op basis van deze lijst vacante betrekkingen te gebeuren.

3.2 Wanneer?

Op 16.03.2018 wordt deze lijst met vacante betrekkingen gepubliceerd op de website van onze scholengroep.

3.3 Lijst vacante betrekkingen

Hier vind je het overzicht van de vacante betrekkingen binnen onze scholengroep:

Vacante betrekkingen

!Let op: Op 19 maart 2018 werd de lijst met vacante betrekkingen aangepast. De vacante betrekking met nummer 1606001 kreeg een code R.

!Let op: Op 20 maart werd de lijst met vacante betrekkingen aangepast. De vacante betrekking met nummer 1621017 kreeg een code R. 

!Let op: Op 23 maart werd de lijst met vacante betrekkingen aangepast.

De vacante betrekking met nummer 1620008 (2/21 ASO2 Lichamelijk opvoeding) kreeg een code R. De betrekking met nummer 1627005 (4/20 TSO3 Sport code R) werd opgesplitst:

– In betrekking met nummer 1627005 (2/20 TSO3 Sport) code R

– In een nieuwe betrekking met nummer 1627016 (onderaan de lijst) met de resterende uren zonder code R (2/20 TSO3 Sport).

De vacante betrekkingen voor het CVO van onze scholengroep vind je hier:

Lijst vacante betrekkingen

Kandideren

4.1 Wat?

Op basis van de lijst met de vacante betrekkingen, kan je kandideren voor een (U)VB, (internetten)MUT of NA.

Verder kan je ook kandideren voor een vaste benoeming volgens DRP art 40ter §2 en §3.

4.2 Hoe?

Het indienen van de kandidatuur gebeurt aan de hand van onderstaand geijkt formulier. Dit formulier moet aangetekend verstuurd worden naar of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op onze scholengroep. De scholengroep kijkt na of de kandidatuur geldig is.

Indien de kandidatuur per post verzonden wordt naar de scholengroep, dient de postdatum overeen te komen met de uiterlijke datum van 29 maart 2018.
Indien de kandidatuur tegen ontvangstbewijs afgegeven wordt op de scholengroep, dient dit onder gesloten omslag afgegeven te worden op uiterlijke datum van 29 maart 2018. Afgifte kan alle dagen tussen 8u en 16u, behalve op woensdag tussen 8u en 11u30.

Na indiening kan de kandidatuur niet meer gewijzigd worden door de kandidaat, noch door een personeelslid van de scholengroep.

Als bijlage bij de kandidatuur (U)VB, NA of (internetten)MUT moeten bekwaamheidsbewijzen/diploma’s en eventuele erkende nuttige ervaring toegevoegd worden.

Voor de berekening van deze gepresteerde diensten stellen wij als scholengroep een Excel-bestand ter beschikking. !Let op: dit Excel-bestand kan door de kandidaat gebruikt worden als hulpmiddel, maar moet niet als bijlage toegevoegd worden bij de kandidatuur.

4.3 Wanneer?

Uiterlijk op 29.03.2018 moeten de kandidaturen voor een (U)VB, (internetten)MUT of NA ingediend worden op onze scholengroep.

4.4 Nodige documenten

Dossier

5.1 Wat?

Iedere kandidaat voor een (U)VB, NA, (internetten)MUT moet een dossier indienen.
Dit dossier wordt opgesteld aan de hand van de vereiste criteria voor het ambt waarvoor je kandideert.

Kandidaten die nog NOOIT een dossier hebben gemaakt binnen onze scholengroep maken een dossier op wit papier in een witte map

Kandidaten die wel al ooit een dossier hebben gemaakt binnen onze scholengroep, zijn niet verplicht om een nieuw dossier te maken. De puntenscore van het bestaand dossier kunnen in dat geval behouden blijven. Indien u ervoor kiest om de puntenscore van uw bestaand dossier te behouden, dient u een schrijven te richten aan de algemeen directeur van onze scholengroep waarin u uw behoud van punten toelicht.

Er kan anderzijds gekozen worden om de puntenscore van het bestaande dossier te verhogen. Deze verhoging van de score kan bereikt worden door aanvullingen te doen op het bestaand dossier. Deze aanvullingen dienen te gebeuren op lichtgroen papier in een groene map.

Indien je kandideert voor betrekkingen binnen meerdere instellingen van onze scholengroep, is het opstellen van een visie per onderwijsinstelling waarvoor je kandideert vereist.

5.2 Wanneer?

De uiterlijke datum voor het indienen van het dossier of het bezorgen van het schrijven bij een behoud van puntenscore, is 18.04.2018. Het dossier of schrijven kan ofwel aangetekend verzonden worden of tegen een ontvangstbewijs afgegeven worden op onze scholengroep.

Indien je ervoor kiest om het dossier of het schrijven per post te verzenden, moet je dossier ten laatste op 18.04.2018 onze scholengroep bereiken.
Indien je ervoor kiest om het dossier of het schrijven op de scholengroep af te geven, kan dit eenmalig en enkel op 18.04.2018 van 7u30 tot 15u30.

5.3 Hoe?

Het dossier wordt samengesteld op basis van de onderstaande criteria die vooropgesteld zijn voor het ambt waarvoor je kandideert.

Alle kandidaten gebruiken één van de onderstaande invulformulieren en voegen eveneens de loopbaanfiche toe:

a. Wervingsambten BaO, BuBaO, SO en BuSO: kleuteronderwijzer, onderwijzer, leermeester LO, leermeester godsdienst, leermeester NCZ, leraar SO, leraar NCZ, godsdienstleraar, zorgcoördinator, kinderverzorger, ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, verpleger, orthopedagoog, psycholoog.

a.1 Criteria-Wervingsambten-Bao-BuBaO-SO-BuSO

a.2 Criteria-voor-studiemeester-opvoeder-MPI

b. Wervingsambt – administratief medewerker BaO & BuBaO

b.1 Invulformulier wervingsambten BaO-BuBaO-SO-BuSO

b.2 Invulformulier studiemeester opvoeder MPI

c. Wervingsambt – studiemeester-opvoeder internaat MPI

c.1 Criteria voor studiemeester opvoeder MPI

c.2 Invulformulier studiemeester opvoeder MPI

d. Wervingsambt – administratief medewerker SO

d.1 Criteria Admin. Medewerker SO

d.2 Invulformulier administratief medewerker SO

e. Wervingsambt – studiemeester-opvoeder internaat SO

e.1 Criteria Opvoeder SO

e.2 Invulformulier studiemeester opvoeder internaat SO

f. Wervingsambt – opvoeder SO

f.1 Criteria Opvoeder SO

f.2 Invulformulier opvoeder SO

g. Wervingsambt – opvoeder BuSO

g.1 Criteria opvoeder BuSO

g.2 Invulformulier opvoeder BuSO

h. Wervingsambt – administratief medewerker BuSO

h.1 Criteria administratief medewerker BuSO

h.2 Invulformulier administratief medewerker BuSO

i. Wervingsambt – paramedisch medewerker CLB

i.1 Criteria wervingsambten CLB

i.2 Invulformulier paramedisch medewerker CLB

j. Wervingsambt – administratief medewerker CVO

j.1 Criteria Admin. Medewerker in CVO

j.2 Invulformulier administratief medewerker CVO

5.4 Vormvereisten

5.4.1 Bij een eerste deelname aan de benoemingsronde:

  • Gebruik de juiste criteria en het juiste invulformulier;
  • Stel het dossier samen op  in lettertype Calibri 11, op wit papier, gebruik tussenbladen en nummer de bijlagen;
  • Gebruik een witte ringmap en schrijf op de rug van de map jouw naam, voornaam en de nummers van de betrekking(en) waarvoor je kandideert;
  • Alle bewijsstukken worden voor eensluidend verklaard en ondertekend door een directeur van onze scholengroep.

5.4.2 In andere gevallen:

  • Bovenvermelde vormvereisten blijven hetzelfde;
  • De toevoegingen in het bestaande dossier gebeuren op lichtgroen papier en in een groene map.

Interview

Wat?

Iedereen die kandideert voor een (U)VB, NA, (internetten)MUT komt op interview.

Hoe?

De kandidaten worden uitgenodigd om op interview te komen.

Wanneer?

De interviews zullen doorgaan van 01.05.2018 tot 31.05.2018.